Dooponderricht voor doopdiensten op zondag 29 april 2018

Doop2
Datum:
Groep:
De Heere Jezus gaf ons de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld en alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (inclusief de kinderen, aan wie ook de belofte van het evangelie           
toekomt).  Om die reden dopen we de kinderen van de gemeente.  Beide ouders verwachten we op het dooponderricht van de kerkenraad in de wijk waarin ze wonen.  Aanmelding voor de doop, uitleg van de betekenis van het sacrament, gesprek en gebed vinden  
daar plaats.  Mocht u deze voorbereiding vergeten zijn, wacht dan tot de volgende maand.  Op het invulbriefje kunt u daar aangeven in welke kerk en bij welke predikant u de bediening wenst.  Om deel te nemen aan het dooponderricht dient u zich         
vooraf, tot uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de doopzitting, aan te melden bij het kerkelijk bureau (Voorstraat 74).  Bij voorkeur per e-mail via: 
nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk. nl.  Vermeld u s.v.p. wel even uw naam en adresgegevens!    
U kunt zich tijdens openingstijden ook persoonlijk of telefonisch aanmelden 071-4012380.  Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 t/m 17.00 uur.  Dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.  
Indien er geen aanmeldingen voor een wijk zijn binnengekomen, dan zal deze wijk ook geen dooponderricht houden.  Op D.V. zondag 29 april zal in onze gemeente bediening van de Heilige Doop plaatsvinden in de morgendiensten. 
In de Nieuwe Kerk door  ds. J.B. Alblas,
in de Oude Kerk door ds. C.H. Hoogendoorn,
in de Ichthuskerk door ds. J. Geene,
in de Pniëlkerk door ds. Z. de Graaf en
in het Maranathacentrum door ds. D. Jongeneel. 
Het dooponderricht wordt, na aanmelding, gehouden op  D.V.  maandag 16 april 2018.  Indien een wijkgemeente dooponderricht houdt dan is dat op de volgende locaties om 19.00 uur. 
Wijkgemeenten 'Andreas',   ’Sion’, ’De Noord’, ’Morgenster’ en ’Immanuël’ in Het Anker.           
Wijkgemeente ’Ichthus’, in de consistorie van de Ichthuskerk. 
Wijkgemeenten ’Bethel’, ’Maranatha’, ’Pniël’ en ’Rehoboth’ in één van de zalen van de Pniëlkerk. 
Met het oog op de juiste inschrijving verzoeken wij u het trouwboekje mee te brengen.  Na de bediening van de doop ontvangt u dit terug.  Te zijner tijd ontvangt u ook de doopkaart.