Vanuit de Algemene Kerkenraad

Zegel Hervormde Gemeente Katwijk
Datum:
Groep:

Woensdag 22 november heeft de Algemene Kerkenraad alweer zijn laatste vergadering van dit jaar gehouden. De vergadering werd geopend met het zingen van Psalm 103 en gebed. Tevens was er een korte overdenking naar aanleiding van Prediker 12. Zo aan het einde van het jaar mogen wij terugkijken op alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Er waren veel hoogtepunten maar zeker ook dieptepunten in ons leven. Toch is God ons met Zijn woord voortdurend nagelopen. Sterk drong Hij er bij ons op aan: 'Mijn kind, geef Mij uw hart'. Dan mag toch de slotsom zijn van al wat door ons gehoord is: 'Vrees God'. Hebben wij ons het afgelopen jaar volledig overgegeven aan God? Heeft het ons aan de voeten van de Heere Jezus gebracht? We gaan, zo de Heere het geeft, al weer snel naar de laatste dag van 2017. Deze laatste dag verwijst ons ook naar de allerlaatste dag. Oudejaarsdag; de laatste dag van het jaar. Alweer een jaar dichterbij gekomen. Dichterbij de grote dag van Christus; wat een dag zal dat zijn!

Een volle agenda nog zo aan het einde van het jaar waarbij er diverse begrotingen nog besproken moesten worden. De penningmeester van de Diaconie heeft de begroting voor 2018 toegelicht en de vergadering heeft deze voorlopig vastgesteld. Ook de kerkrentmeesters hebben de begroting voor 2018 gepresenteerd. Hoewel de begroting een tekort laat zien, zijn we toch dankbaar dat het gemeentewerk in volle omvang doorgang mag blijven vinden. Het gaat immers om de opbouw van de gemeente en de verkondiging van het Evangelie. Deze begroting is eveneens ongewijzigd door de vergaderding voorlopig vastgesteld. De komende tijd zullen de cijfers in de kerkbode gepubliceerd worden en komen de stukken ter inzage te liggen bij het kerkelijk bureau.

Voordat de begroting van de Kerkrentmeesters werd behandeld is de nieuwe organisatiestructuur van de Kerkrentemeesters geëvalueerd. Zoals vorig jaar door de AK bij de invoering van de organisatiewijziging is vastgesteld, moest deze structuur na een periode van één jaar worden geëvalueerd om te bezien of dit een passend en werkzaam model was voor onze gemeente. Ondanks een aantal verbeterpunten hebben de Kerkrentmeesters vastgesteld dat de nieuwe structuur goed werkt en de Algemene Kerkenraad heeft dan ook definitief ingestemd met deze structuurwijziging. Aansluitend heeft de vergadering ingestemd met het opnieuw openstellen van de vacature voor een Hoofd Kerkbeheer. De Algemene Kerkenraad is, samen met de Kerkrentmeesters van mening dat, om een goede sturing te kunnen geven aan het kerkbeheer deze functie in onze gemeente noodzakelijk is. De Kerkrentmeesters zullen dan ook de sollicitatieprocedure opstarten.

Traditiegetrouw staan in de laatste vergadering van het jaar het collecterooster 2018 en het preekrooster 2019 ook op de agenda. Deze zijn door de vergadering zonder aanpassingen vastgesteld.

Niets meer aan de orde zijnde heeft ds. Jongeneel de avond afgesloten met het laten zingen van Gezang 281 en dankgebed.

Namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

E.W. Roelfsema

Preses