Dooponderricht voor doopdiensten op zondag 24 december 2017

Doop8
Datum:
Groep:

De Heere Jezus gaf ons de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld en alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (inclusief de kinderen, aan wie ook de belofte van het evangelie toekomt). Om die reden dopen we de kinderen van de gemeente. Beide ouders verwachten we op het dooponderricht van de kerkenraad in de wijk waarin ze wonen. Aanmelding voor de doop, uitleg van de betekenis van het sacrament, gesprek en gebed vinden daar plaats.Mocht u deze voorbereiding vergeten zijn, wacht dan tot de volgende maand. Op het invulbriefje wat u tijdens de inschrijving ontvangt kunt u daar aangeven in welke kerk en bij welke predikant u de bediening wenst.

Om deel te nemen aan het dooponderricht dient u zich vooraf, tot uiterlijk donderdag 7 december 2017 aan te melden bij het kerkelijk bureau (Voorstraat 74). Bij voorkeur per e-mail via: nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk.nl. Vermeld in de mail a.u.b. uw naam, adres en uw telefoonnummer. U kunt zich tijdens openingstijden ook persoonlijk of telefonisch aanmelden 071-401 23 80. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau kunt u hier vinden.

Indien er geen aanmeldingen voor een wijk zijn binnengekomen, dan zal deze wijk ook geen dooponderricht houden.
De doopdiensten worden gehouden in:
Nieuwe Kerk door ds. F. Wijnhorst,  
Oude Kerk door ds. D. Jongeneel,
Ichthuskerk door ds. P. Veerman,
Pniëlkerk door ds. F. van den Bosch,
en in het Maranathacentrum door ds. J. Geene.
Indien er aanmeldingen zijn, dan wordt het dooponderricht gehouden op maandag 11 december 2017 om 19.00 uur op de volgende locaties:
Wijkgemeente ’Andreas’, in het Kerkhaventje.
Wijkgemeenten ’Sion’, ’De Noord’, ’Morgenster’ en ’Immanuël’ in Het Anker.
Wijkgemeente ’Ichthus’, in de consistorie van de Ichthuskerk.
Wijkgemeenten ’Pniël’ en ’Bethel’ in één van de zalen van de Pniëlkerk.
Wijkgemeenten ’Maranatha’ en ’Rehoboth’ in één van de zalen van het Maranathacentrum.
Met het oog op de juiste inschrijving verzoeken wij u het trouwboekje mee te brengen. Na de bediening van de doop ontvangt u dit terug. Te zijner tijd ontvangt u ook de doopkaart.