Informatie over giften

ANBI
Datum:
Groep:

Een gift voor de kerk. Wat kunt u daar fiscaal mee ?
Giften zijn onder te verdelen in gewone en periodieke gifte.


Gewone giften

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst  hebt vastgelegd.

U mag uw gewone gift aftrekken van uw inkomen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1.    Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze hervormde gemeente is een ANBI.

2.    Uw gift is vrijwillig.

3.    U krijgt niets in ruil voor uw gift.

4.    U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw bankrekening of het overleggen van een kwitantie.

Naast bovengenoemde voorwaarden geldt er voor gewone giften nog een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomen en aftrekposten in box 1, 2 en 3 maar zonder uw persoonsgebonden aftrekposten.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60, -. Wat u meer hebt gegeven mag u aftrekken. Maximaal mag u aftrekken 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld:

Uw drempelinkomen is € 27.000. het drempelbedrag is dan € 270, -  en het maximumbedrag € 2.700, - Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek als volgt:

U geeft in totaal                             € 450, -

Af: drempel                                   € 270, -

Fiscaal aftrekbaar                          € 180, -

Het maximale bedrag dat u aan gewone giften kunt aftrekken is bij dit inkomen € 2.700, -.

Indien u een fiscale partner hebt dan dient u de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op te tellen evenals de drempelinkomens.

Periodieke giften

Een periodieke gift is een gift die aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

1.    U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren (termijnen) betaalt.

2.    U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

3.    U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal (dus zonder drempel) aftrekken van uw inkomen als u aan de volgende voorwaarden voldoet;

1.    Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Onze hervormede gemeente is een ANBI.

2.    U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die door een notaris is opgemaakt of in een overeenkomst die u zelf met de ontvangende instelling sluit. U kunt de overeenkomst downloaden van de site van de belastingdienst.

3.    U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst is geen periodieke gift maar een gewone gift.