Collectedoelen voor D.V. zondag 8 december 2019

Collectezak
Datum:
Groep:
De collectedoelen voor D.V. zondag 8 december 2019 zijn:

1e: Diaconie;
2e: Kerk;
3e: Plaatselijke verslavingszorg;