Collectedoelen zondag 28 juli 2019

Collectezak
Datum:
Groep:
De collectedoelen voor de diensten op zondag 28 juli 2019 zijn:
1e: Diaconie;
2e: Kerk;
3e: Interkerkelijk blinden- en dovenwerk;