Collectedoelen zondag 9 en maandag 10 juni 2019

Collectezak
Datum:
Groep:
De collectedoelen voor de diensten op zondag 9 en maandag 10 juni 2019 zijn:
1e: Diaconie;
2e: Kerk;
3e: Zending;