Pniëlkerk, ochtenddienst van 19 Januari 2020

Gebed
Datum:
Zondag, 19 Januari 2020 - 10:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
dr. F. van den Bosch
Wijk:
Welkom (organist speelt tot predikant op kansel staat)
Aanvangslied: gez. 204:1 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: psalm 27:1 en 2
Verootmoediging
-Lezing
-Lied: psalm 25:3
-genadeverkondiging
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Kinderen naar KND 
Schriftlezing: Johannes 1.29-43
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk
Lied: psalm 63:1 en 3
Verkondiging
Lied: gez. 135:1 en 3
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven voor fonds Algemene Kerkenraad
Lied: psalm 108:1 en 2
Heenzending en zegen