Pniëlkerk, ochtenddienst van 8 December 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 8 December 2019 - 9:30
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
dr. F. van den Bosch
Wijk:

Welkom (organist speelt tot predikant op kansel is)

Aanvangslied: psalm 65:1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: psalm 65:3 en 4

Samenvatting van de wet

Lied: gez. A:9 (tien geboden des Heren)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Kinderen naar de KND

Schriftlezing: Micha 2.6-13

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: psalm 25:6 en 7

Verkondiging

Lied: gez. 105:3 den 5

Viering Heilig Avondmaal

-        Lezing uitleg

-        Lied: gez. 1:1 en 2

-        Gebed en nodiging

-        Tafelcollecte bestemd voor plaatselijke verslavingszorg

Tafel 1 (Tijdens delen van brood en wijn wordt zacht op het orgel gespeeld, iedere tafel)

Schriftlezing: Jesaja 11.1-3

Lied: gez. 17:1

Tafel 2

Schriftlezing: Jesaja 11:4-5

Lied: gez. 17:3

Tafel 3

Schriftlezing: Jesaja 9:1-4

Lied: gez. 1:4

Tafel 4

Schriftlezing: Jesaja 9:5-6

Lied: gez. 1:5

Tafel 5

Schriftlezing: Micha 5:1-3

Lied: gez. 1:7


Dankgebed en voorbede

Presentatie project KND

Lied: projectlied KND

Heenzending en zegen

Hierbij de tekst van het projectlied KND

melodie: "JEZUS IS DE GOEDE HERDER"(= lied 452 Evangelische Liedbundel of lied 428 Hemelhoog)

refrein:

God belooft de Vredekoning

aan zijn volk, aan Israël,

heel de wereld wordt zijn woning,

Micha heeft het ons verteld.

couplet:

Onrecht kan God niet verdragen,

wat goed lijkt is soms heel slecht,

Hij legt alles wat wij wagen

op de weegschaal van zijn recht.

refrein:

God belooft de Vredekoning

aan zijn volk, aan Israël,

heel de wereld wordt zijn woning,

Micha heeft het ons verteld.