Oude kerk, ochtenddienst van 8 December 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 8 December 2019 - 9:30
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

 

Votum en groet 

Zingen: Lofzang Maria vers 1

Wet

Zingen: psalm 118:10

Gebed

Schriftlezing: Genesis 49:16-28

Zingen: psalm 130:3

Preek

Formulier (tot en met gebed)

Zingen voorbereiding tafel: Lofzang Maria 6 en 7

Stil gebed en nodiging

Aan de tafel: zingen Lofzang van Zacharias

Lezen aan de tafel: Jesaja 8:23-9:6 en Jesaja 11: 1-10 en Jesaja 12

dankzegging

Dankgebed

Zingen: Lofzang Simeon:1

Zegen