Maranathacentrum, ochtenddienst van 8 December 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 8 December 2019 - 9:30
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. J. Geene
Wijk:

Votum en Groet
Psalm: 122: 1, 3
Wet des Heeren
Psalm: 65: 2

Gebed
Schriftlezing: Jesaja 2: 1 - 5; 4: 2 - 6
Tekst: 4: 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
Inzameling der gaven
Psalm: 48: 1, 4
Prediking
Psalm: 132: 7, 9, 10

Formulier
Gereedmaken tafel
Lofzang van Zacharias: 1, 2
Nodiging
Aan de tafels zingen: Psalm 30: 1 - 4 en 8 (zo veel als er tafels zijn)
Dankgebed

Lofzang van Simeon: 1, 2
Zegen