Pniëlkerk, avonddienst van 10 November 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 10 November 2019 - 18:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. A. Baas
Wijk:

· Votum en Groet

· Aanvangstekst:
  God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen… (Ps.46)

· Zingen: Psalm 46, 1

· Geloofsbelijdenis

· Zingen: Psalm 48, 6

· Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

· Schriftlezing: 1 Koningen 19, 1-9a

· Tekst: idem

· Collecte

· Zingen: Psalm 43, 1 en 3

· Preek  ´Geloofscrisis…`

· Zingen: Zingen  Psalm 42, 4 en 7

Dankgebed en voorbede

· Zingen: Psalm 27, 7

· Zegen