Nieuwe kerk, avonddienst van 10 November 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 10 November 2019 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet

Zingen:

Psalm 139:1 en 14

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 48:6

Gebed (voorbede en verlichting van de Heilige Geest)

Schriftlezing: Johannes 21: 15-19

Zondag 31 (vraag en antwoord 81)

Zingen: Psalm 143: 2 en 10

Preek

Zingen: Psalm 103:3

Dankgebed

Zingen: Psalm 65: 2 en 3

Zegen