Maranathacentrum, avonddienst van 13 Oktober 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 13 Oktober 2019 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. B.J. van de Kamp
Wijk:

Voor de dienst zingen we 136: 1 en 26. Voor de complete liturgie zie hieronder.

Collega B.J. van de Kamp uit Harderwijk hoopt in de dienst van Sion voor u/jou voor te gaan. Ik wens iedereen een gezegende eredienst toe!

Zingen:                               Psalm 105 : 1 en 5

Zingen:                               Psalm 89 : 1 en 7                                                                        

Schriftlezingen:                  Romeinen 6 : 1 - 14        

Zondag 26

Tekst:                                 Mattheüs 28 : 19 en 20 

Zingen:                              Weerklank 391 : 1, 2, 3                 Ik ben gedoopt  Melodie  NH’ 38  Gez. 139

Verkondiging                     Thema: ‘Ik ben gedoopt!’ 

Zingen:                              Weerklank 391 : 4, 5, 6

Zingen:                              Psalm 87 : 3, 4, 5