Nieuwe kerk, avonddienst van 15 September 2019

Datum:
Zondag, 15 September 2019 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. J. Geene
Wijk:

Votum en Groet
Psalm 88: 1, 8
Geloofsbelijdenis
Psalm  73: 1, 13

Gebed
Schriftlezing: Job 3
Psalm 22: 1, 2, 3
Prediking Job 3: 23 Waarom geeft Hij het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is, en voor wie God de weg verspert?
Psalm 13: 3, 4, 5

Dankgebed en voorbeden
Psalm 115: 1, 2
Zegen