Ichthuskerk, avonddienst van 15 September 2019

Datum:
Zondag, 15 September 2019 - 18:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
dr. F. van den Bosch
Wijk:

Welkom

Aanvangslied: psalm 111:1 en 5

Moment voor persoonlijk gebed

Bemoediging en groet

Lied: psalm 67:1 en 2

Belijdenis van ons geloof

Lied: gez. 89:1 en 2

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalmen 14 en Lukas 15.1-10

Inzameling van de gaven voor

Lied: Psalm 2:1 en 4 (versie WK)

Verkondiging

Lied: WK 491:3 en 7

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven voor

Lied: WK 490:3 en 2 (let op de volgorde van de coupletten)

Heenzending en zegen