Oude kerk, avonddienst van 1 September 2019

Datum:
Zondag, 1 September 2019 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. F. Wijnhorst
Wijk:
Kerkdienst:
  • Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voor de dienst zingen we  Psalm 21: 13, zie liturgie hiernaast.

In deze dienst hopen we ons voor te bereiden op de Avondmaalsviering D.V. zondag 8 september. In de beide diensten willen we luisteren naar een zaligspreking van Jezus. Bij de voorbereiding wil ik stilstaan bij de woorden: Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. (Mattheüs 5: 8) Wie zijn dat? Wie durft dat van zichzelf te zeggen?  Bestaan er zulke mensen? Of is dit science fiction? In ieder geval is het wel duidelijk: het gaat hier niet om de (vrome) buitenkant, maar om de binnenkant van je leven! Enne…de belofte is niet mis: zij zullen God zien! Zij dus wel! Maar als je onrein van hart bent? Kan je het dan – inclusief het Avondmaal – wel vergeten of….

Het thema is voor één keer in het Engels, naar een bekend opwekkingslied: Create in me al clean heart!  ( Zie Psalm 51: 12: Schep mij een rein hart, o God!)

Ik wens iedereen een gezegende eredienst toe