Nieuwe kerk, avonddienst van 25 Augustus 2019

Datum:
Zondag, 25 Augustus 2019 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. D. van Ruiten
Wijk:

Mededelingen door de ouderling van dienst.


Aanvangslied: Gezang 266:1, 2 en 3.

Ogenblik van stil gebed.

Votum en groet.

Zingen: Psalm 150: 1, 2 en 3.

Apostolische Geloofsbelijdenis.

Zingen: Psalm 119:65.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezing: Mattheüs 13:1-23.

Zingen: Gezang 168:1, 2 en 4.

Tekstlezing: Mattheüs 13 vers 18.

Prediking.

Zingen: Gezang 218: 1, 5 en 6.

Dankgebed en voorbede.

Collecten onder het voorspel van de organist.

Slotzang: Psalm 68: 10 en 16.

Zegen.