Oude kerk, ochtenddienst van 14 Juli 2019

Datum:
Zondag, 14 Juli 2019 - 10:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. F. van den Bosch
Wijk:

Welkom

Aanvangslied: gez. 266:1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Lied: psalm 135:3 en 12

Verootmoediging voor God

-        Lezing

-        Lied: psalm 79:4

-        genadeverkondiging

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Deut. 30.9-14 en Kolossenzen 1.1-14

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: psalm 86:3 en 6

Verkondiging

Lied: gez. 217:5 en 6

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven voor de kerk

Lied: gez. 211:2 en 3

Heenzending en zegen