Pniëlkerk, avonddienst van 14 Juli 2019

Datum:
Zondag, 14 Juli 2019 - 18:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:

Hierbij de liturgie voor de dienst op D.V. zondag 14 juli 2019, om 18.00 uur in de Pniëlkerk,

waarin een ambtsdrager bevestigd zal worden, uitgaande van de Rehoboth wijkgemeente.

Voorbereiding

Orgelspel

Afkondigingen door ouderling van dienst

aanvangslied: Psalm 84: 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 146: 1, 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 147: 3

Dienst v/h Woord

Gebed

Schriftlezing:

  • Lukas 16: 19-31

Collecten

Zingen: Gezang B: 5, 6, 7

Prediking vanuit Lukas 16: 29b

              ‘Zij hebben Mozes en de profeten.

Laten zij naar hen luisteren’

Zingen: Psalm 103: 4, 9

Bevestiging ambtsdrager

Onderwijs over het ambt van ouderling

Bevestigingsvragen

Bevestiging

Zingen: Gezang I (Morgenzang): 3

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 119: 47

Zegen