Oude kerk, avonddienst van 14 Juli 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 14 Juli 2019 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet
Zingen:
Psalm 92: 7 en 8  (rechtvaardige mensen, gezegend)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 32:6 (rechtvaardige volk)
Gebed (voorbede en verlichting van de Heilige Geest)
Schriftlezing: Romeinen 3: 21- 4:8
Zondag 23
Zingen: Psalm 130: 1 en 2 (ongerechtigheden)
Preek
Zingen:  Psalm 130:3 en 4 (ongerechtigheden)
Dankgebed
Zingen: psalm 116: 3 en 11 (God is rechtvaardig)
Zegen