Maranathacentrum, avonddienst van 16 Juni 2019

Datum:
Zondag, 16 Juni 2019 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

 Liturgie zondagavond 16 juni, Maranathacentrum                       Voorbereiding Heilig Avondmaal

Maranathawijk, voorganger ds. Lugthart

Votum en groet

Zingen: Psalm 8 : 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 8 : 9

Gebed

Schriftlezingen: Romeinen 8 : 1 - 17

Collecten

Zingen: Psalm 25 : 6 en 7

Verkondiging n.a.v. Romeinen 8 : 16, Thema: Geloof en gevoel

Zingen: Psalm 16 : 3 en 4

Lezen 1e helft Avondmaalsformulier

Zingen: Psalm 26 : 1

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 27 : 7

Zegen