Ichthuskerk, avonddienst van 16 Juni 2019

Datum:
Zondag, 16 Juni 2019 - 18:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet
Zingen: psalm 86: 3 en 6
geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 48:6
gebed
Schriftlezing: Johannes 8: 1-11    tekst vers 11
Zingen: Psalm 51: 1 en 2
Avondmaalsformulier
zingen Psalm 51:5
Preek
Zingen: psalm 130:2
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren 7 en 8
Zegen