Nieuwe kerk, ochtenddienst van 26 Mei 2019

Datum:
Zondag, 26 Mei 2019 - 10:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:
Voorbereiding
Orgelspel
Zingen: Psalm 62: 4, 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 136: 1, 2, 5
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 25: 5, 6
Dienst v/h Woord
Gebed
Schriftlezing:
- Openbaring 13
Collecten
Zingen: Psalm 7: 1, 3
Prediking vanuit Openbaring 13:18
‘Het getal van het beest: 666’
Zingen: Gezang 101: 1, 3
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 72: 2, 7
Zegen