Oude kerk, ochtenddienst van 19 Mei 2019

Datum:
Zondag, 19 Mei 2019 - 10:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. F. van den Bosch
Wijk:

Aanvangslied: psalm 92:1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied: psalm 133:1, 2 en 3

Verootmoediging voor God en toewijding van ons leven

-        Lezing

-        Lied: psalm 119:87

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 13.31-35

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: gez. 172:1, 4, 5 en 6

Verkondiging

Lied: gez. 120:2 en 3

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven voor ouderenpastoraat

Lied: psalm 97:1 en 6

Heenzending en zegen