Maranathacentrum, avonddienst van 19 Mei 2019

Datum:
Zondag, 19 Mei 2019 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G.M. van Meijeren
Wijk:

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 96 : 1, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Psalm 96 : 6, 9

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 55, 1-7 en Openbaring 3 : 14-22

Inzameling gaven

Gezang 5 / E : 2, 3, 8

Uitleg en verkondiging Openbaring 3 : 14-18

Psalm 75 : 1 

Dankgebed en voorbeden

Inzameling gaven

Psalm 97 : 6, 7

Zegen