Pniëlkerk, avonddienst van 12 Mei 2019

Datum:
Zondag, 12 Mei 2019 - 18:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. J. Geene
Wijk:

Votum en Groet
Psalm 23: 1, 3
Geloofsbelijdenis en daarna zingen: Psalm 3: 1

Gebed
Schriftlezing: Romeinen 4 en Zondag 17
Psalm 25: 3, 4
Prediking - Tekst:  Rom. 4: 25  Jezus, onze Heere, Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.
Psalm 130: 2, 4

Dankgebed en voorbeden
Psalm 72: 3, 10
Zegen