Oude kerk, avonddienst van 5 Mei 2019

Datum:
Zondag, 5 Mei 2019 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. J. Geene
Wijk:

Liturgie zondagavond Oude Kerk 5 mei 2019

Votum en Groet
Psalm 31: 15, 16
Geloofsbelijdenis, daarna zingen Psalm 21: 4, 5

Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 15
Psalm 145: 2, 5
Prediking  Thema: Zondag 17 (Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding)
Psalm 17: 7, 8

Dankgebed en voorbeden
Psalm 96: 7, 8, 9
Zegen