Oude kerk, avonddienst van 21 April 2019

Datum:
Zondag, 21 April 2019 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet

Zingen:

Psalm 22: 7 en 9

Geloofsbelijdenis zondag 15 catechismus

Zingen: Psalm 31:8

Gebed

Schriftlezing: Johannes 19: 31-42

Tekst Johannes 19:33

Zingen: Psalm 34: 9, 10, 11

Preek

Zingen: Psalm 40: 4

Dankgebed

Zingen: psalm 32: 2 en 3

Zegen