Nieuwe kerk, avonddienst van 21 April 2019

Datum:
Zondag, 21 April 2019 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:
Hierbij de liturgie voor de avonddienst van D.V. 1e Paasdag, zondag 21 april 2019, in de Nieuwe Kerk
uitgaande van de wijkgemeente Rehoboth.

Voorganger: ds. D.M. Heikoop
Ouderling van dienst: dhr. G. Kroon
Organist: dhr. J. van Rijn
Koster: dhr. D. Hoek
M.m.v. Muziekensemble ‘Easter Joy’

- Er zijn gedrukte liturgieën aanwezig –

Voorbereiding
Orgelspel
Zingen voor de dienst (17.45 uur):
- ‘Geprezen zij de Heer’ (Opwekking 44)
- ‘Daar juicht een toon’ (JdH 25): 1:allen, 2:v, 3:m, 4:allen
- ‘Dit is de dag’ (Weerklank 170)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 30: 1, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 208: 5, 12
Dienst v/h Woord
Gebed
Schriftlezing:
- Psalm 86
- Johannes 21: 1-14
Collecten
Zingen: Psalm 86: 1, 4
Prediking vanuit Johannes 21: 3b
 ‘Ik ga vissen…’
Zingen: ‘Jezus die langs het water liep’ (Op Toonhoogte 174): 1, 2, 3
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 145: 2
Zegen