Maranathacentrum, avonddienst van 21 April 2019

Datum:
Zondag, 21 April 2019 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. J. Geene
Wijk:

Votum en Groet
Psalm 21: 1, 4, 5
Geloofsbelijdenis en daarna zingen: Psalm 21: 13

Gebed
Schriftlezing: Lucas 24: 1 - 13
Psalm 68: 6, 10
Prediking - Tekst:  Lucas 24: 7  De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.
Psalm 118: 11

Dankgebed en voorbeden
Psalm 72: 8, 11
Zegen