Pniëlkerk, ochtenddienst van 19 April 2019

Datum:
Vrijdag, 19 April 2019 - 10:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:
Hierbij de liturgie voor de dienst op D.V. Goede Vrijdag, 19 april 2019, om 10.00 uur in de Pniëlkerk,
uitgaande van de Rehoboth wijkgemeente.
Voorbereiding
Orgelspel
Afkondigingen door ouderling van dienst
aanvangslied: Psalm 111: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 45: 1, 2, 5
Geloofsbelijdenis (NGB, art. 21)
Zingen: Gezang 34: 2, 6
Dienst v/h Woord
Gebed
Schriftlezingen:
- Psalm 31: 1-16a
- Lukas 23: 33-48
Collecten
Zingen: Psalm 3: 1, 3
Prediking vanuit Lukas 23: 46
 ‘En Jezus riep met luide stem en zei:
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest, ’
Zingen: Psalm 31: 4, 12
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gezang 50: 3, 4
Zegen