Pniëlkerk, avonddienst van 19 April 2019

passie en pasen
Datum:
Vrijdag, 19 April 2019 - 19:30
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
dr. F. van den Bosch en ds. D.M. Heikoop
Wijk:

Aanvangslied: gez. 36a: 1, 2 en 4

Stil gebed, votum en groet

Lied: psalm 40:1 en 4

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 19.1-16

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk

Lied: psalm 22:1 en 4

Verkondiging

Lied: gez. 43:1 en 3

Bediening Heilig Avondmaal

Inzettingswoorden / Belijdenis / Gebed /

Lied (bij voorbereiding tafel): gez. 45:1

Nodiging

Voorbereiding

Tafel 1

Schriftlezing: Jesaja 53:1-3

Lied: gez. 45:2

Tafel 2

Schriftlezing: Jesaja 53:4-6

Lied: gez. 45:3

Tafel 3

Schriftlezing: Jesaja 53:10-11

Lied: gez. 45:5

Dankgebed en voorbede

Lied: gez. 39:1 en 4

Heenzending en zegen