Maranathacentrum, avonddienst van 19 April 2019

Datum:
Vrijdag, 19 April 2019 - 19:30
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie Goede Vrijdagavond 19 april, Maranathacentrum

Maranathawijk, voorganger ds. Lugthart

Welkom en aankondiging liederen

Samenzang:        1. Is dat, is dat mijn Koning (Weerklank 147 : 1, 2 en 3)

                              2. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis (Weerklank 155 : 1, 2, 3 en 4)

Votum en groet

Zingen: Psalm 22 : 1 en 8

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 43 : 5

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 23 : 33 - 48

Collecten

Zingen: Psalm 109 : 1 en 2

Verkondiging, n.a.v. Lukas 23 : 34a: ‘Een gebed aan het kruis’

Zingen: Ps. 130 : 1 en 2

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 22 : 12

Zegen