Nieuwe kerk, ochtenddienst van 17 Maart 2019

Datum:
Zondag, 17 Maart 2019 - 10:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:
Hierbij de liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 17 maart 2019 in de Nieuwe Kerk
uitgaande van de wijkgemeente Rehoboth.

Voorbereiding
Orgelspel
Intochtslied: Psalm 32: 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 154
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 26: 1, 2

Dienst v/h Woord
Gebed
Schriftlezing:
• Jesaja 42: 1-9
• Johannes 13: 1-17
Collecten
Zingen: Psalm 77: 5, 7
Prediking over ‘Jezus’ liefde tot het einde’
Zingen: Gezang 49: 1, 4

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 73: 13
Zegen