Oude kerk, avonddienst van 17 Maart 2019

Datum:
Zondag, 17 Maart 2019 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. F. Wijnhorst
Wijk:

Voor de dienst zingen we Psalm 133: 1 en , zie liturgie hiernaast.

We staan stil bij het eenvoudige getuigenis van het jonge meisje wat in dienst is bij de vrouw van Naäman (2 Koningen 5). Dat eenvoudige getuigenis leidt er toe, na allerlei omwegen, dat de generaal Naäman zegt: nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Het thema van deze dienst is: Een jeugdige getuige!

In deze dienst mag Bram, Tramstraat als jeugdouderling bevestigd worden.

We bidden om een gezegende en inspirerende eredienst voor jong en oud!