Oude kerk, ochtenddienst van 3 Maart 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 3 Maart 2019 - 10:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 3 maart, Oude Kerk       1e Lijdenszondag

Voorganger : ds. G. Lugthart

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 63 : 1 en 2

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 25 : 3

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 9 : 18 - 22 en Lukas 20 : 9 - 19

Collecten

Zingen: Psalm 69 : 4

Verkondiging n.a.v. Lukas 9 : 22a. Thema: ‘Verworpen…’

Zingen: Psalm 118 : 11 en  14

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 22 : 12 en 13

Zegen