Pniëlkerk, ochtenddienst van 17 Februari 2019

Datum:
Zondag, 17 Februari 2019 - 10:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:
Voorbereiding
Orgelspel
Afkondigingen door ouderling van dienst
aanvangslied: Psalm 25:2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Op Toonhoogte 150: 1, 4
                Noot voor de organist: Op Toonhoogte 150 =editie 2005: ‘Heer, u bent mijn leven’ (= nummer 190 in de editie 2015)

Bediening van de Heilige Doop
Dooponderwijs
Gebed
Zingen: Weerklank 309: 1, 3 tijdens dit lied worden de dopelingen binnengebracht
Doopgelofte Hierna worden de kinderen uitgenodigd naar voren te komen
Bediening van de Heilige doop aan:
• Lotte van Duijn
• Rosalin Hoek
• Boas van der Plas
Zingen (staande): Ps 134: 3 daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 

Dienst v/h Woord
Gebed
Schriftlezing:
• Psalm 78: 1-16
Collecten
Zingen: Psalm 105: 1, 4
Prediking vanuit Psalm 78: 4b, 7
‘Wij zullen (…) aan de volgende generatie de loffelijke daden van 
de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.
Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten,  
maar Zijn geboden in acht nemen.’
Zingen: Psalm 78:2 (n.b.)

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gezang 300A: 1, 3, 4
Zegen

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders voorin de kerk de hand te drukken
en bent u/jij hartelijk uitgenodigd om koffie/thee of limonade te blijven drinken in de wijkzaal.