Maranathacentrum, ochtenddienst van 17 Februari 2019

Datum:
Zondag, 17 Februari 2019 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:
Kerkdienst:
  • Bediening Heilige Doop

Liturgie zondagmorgen 17 februari 2019, Maranathacentrum

Voorganger : ds. G. Lugthart

In deze dienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Maurits Aandewiel

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: Lukas 18: 16 ‘Maar Jezus riep de kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.

Zingen: Psalm 84 : 1 en 2

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 79 : 4 en 7

Lezen doopformulier

Zingen: Psalm 105 : 5 (terwijl Maurits worden binnengebracht)

Beantwoording doopvragen

Bediening Heilige Doop

Toezingen: Psalm 134 : 3

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 5 : 17 - 26

Collecten

Zingen: Psalm 95 : 2 en 4

Verkondiging n.a.v. Lukas 5 : 20. Thema: ‘Ze brengen hem bij Jezus’

Zingen: Psalm 103 : 2

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 33 : 10 en 11

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders in de hal een hand te geven.
Er is ook gelegenheid om koffie te drinken.