Oude kerk, avonddienst van 13 Januari 2019

Datum:
Zondag, 13 Januari 2019 - 18:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Zingen: Psalm 139: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 33:7
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 10: 27-33 en Romeinen 8: 31-39
Cat : Zondag 10
Zingen: Psalm 33: 8 en 10
Preek
Zingen: Psalm 147: 4 en 6
Dankgebed
Zingen: 27:7
Zegen