Ichthuskerk, ochtenddienst van 6 Januari 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 6 Januari 2019 - 10:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 6 januari, Ichthuskerk

Voorganger : ds. G. Lugthart

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 122 : 1 en 2

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 40 : 4

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 2 : 40 - 52

Collecten

Zingen: Psalm 119 : 65 en 67

Verkondiging n.a.v. Lukas 2 : 49 ‘Een Kind van de Vader’

 Zingen: Psalm 27 : 3 en 7

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 25 : 6 en 7

Zegen