Oude kerk, ochtenddienst van 9 December 2018

Datum:
Zondag, 9 December 2018 - 9:30
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

ORDE VAN DIENST

Votum en groet

Zingen: Psalm 146: 5

Wet

Zingen: psalm 107: 3

Gebed

Schriftlezing:

Zingen: Lofzang Maria 1, 2, 5

Preek

Formulier (tot en met gebed)

Zingen voorbereiding tafel: Lofzang Maria 6 en 7

Stil gebed en nodiging

Aan de tafel: zingen Lofzang van Zacharias en eventueel lofzang van Simeon

Lezen aan de tafel: Jesaja 8:23-9:6 en Jesaja 11: 1-10 en Jesaja 12

dankzegging

Dankgebed

Zingen: Psalm 103:3

Zegen