Maranathacentrum, ochtenddienst van 9 December 2018

Datum:
Zondag, 9 December 2018 - 9:30
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. J. Geene
Wijk:

Votum en groet
Psalm 80: 1, 11

Geloofsbelijdenis
Psalm 84: 6 

Gebed
Schriftlezing: Luc. 1: 39 - 45 

Psalm 116: 1, 2, 3
Prediking Tekst: Lucas 1: 45
Psalm 89: 7 

Formulier
Terwijl de tafel wordt gereed gemaakt zingen we: Psalm 65: 2, 3
Aan de tafels Lofzang van Maria : 1, 3, 6, 7 

Gebed
Psalm 68: 10
Zegen