Ichthuskerk, ochtenddienst van 9 December 2018

Ds. C.H. Hogendoorn
Datum:
Zondag, 9 December 2018 - 9:30
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
ds. C.H. Hogendoorn
Wijk:

Ps. 68 : 13

Wet des HEEREN & samenvatting

Ps. 60 : 4

Gebed

Schriftlezing:    Mattheüs 1 : 1-3;

Genesis 38 : 24-30

Tekst: Mattheüs 1 vers 3a: Juda verwekte Perez (…) bij Tamar

Ps. 78 : 34 en 35

Prediking

Ps. 76 : 1 en 2

 

Lezing 2e gedeelte avondmaalsformulier

Ps. 97 : 5 en 7 (toebereiding van de tafel)

Aan de tafels zingen we: Ps. 132 : 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 12

Slot avondmaalsformulier, dankgebed en voorbeden

Ps. 69 : 14