Maranathacentrum, avonddienst van 9 December 2018

Datum:
Zondag, 9 December 2018 - 18:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:

Hierbij de liturgie voor de dankzeggingsdienst op D.V. zondag 9 december 2018,

tweede Advent, om 18.00 uur in het Maranathacentrum.

 

Voorbereiding

Orgelspel

Afkondigingen door ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 116: 7, 11

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Weerklank 113 (= Op Toonhoogte 82) ‘O kom, o kom Immanuël’: 1, 3, 5

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 48: 6

Dienst v/h Woord

Gebed

Schriftlezingen:

  • Jesaja 8:23-9:6
  • Lukas 1: 26-38

Collecten

Zingen: Gezang B (lofzang van Maria): 1, 3, 7

Prediking vanuit Lukas 1:38a

‘Maria’s geloof’

Zingen: Psalm 63: 1, 2

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen (staande): Psalm 33: 11

Zegen