Maranathacentrum, ochtenddienst van 11 November 2018

Datum:
Zondag, 11 November 2018 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 11 november, Maranathacentrum, Katwijk

Voorganger : ds. G. Lugthart

In deze dienst nemen we afscheid van twee broeders uit de kerkenraad en wordt een andere broeder in het ambt bevestigd

Stil gebed

Votum en groet

Bericht van overlijden

Zingen: Psalm 103: 8 en 9

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 25 : 2

Gebed

Schriftlezing: 2 Timotheüs 1 : 1 - 14

Collecten

Zingen: Psalm 77 : 7 en 8

Verkondiging n.a.v. 2 Timotheüs 1: 6 en 7

               Thema: Een pastorale aansporing voor een arbeider in Gods Koninkrijk

 Zingen: Psalm 56 : 4 en 5

Lezen formulier voor de bevestiging van ouderlingen

Zingen: Psalm 121 : 1 

Beantwoording van de vragen door Huig van der Plas en bevestiging onder handoplegging

 Toezingen: Psalm 121 : 4

Persoonlijk woord, vermaning en aanbeveling aan de gemeente

 Afscheid van de broeders Anton Herbert en Wim van der Plas

Zingen: Psalm 72 : 11

Dankzegging en voorbede

Zingen: Psalm 33 : 10 en 11

Zegen                  

Na de dienst is er gelegenheid de bevestigde en de vertrekkende broeder(s) een hand te geven.