Nieuwe kerk, avonddienst van 11 November 2018

Datum:
Zondag, 11 November 2018 - 18:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. C.H. Hogendoorn
Wijk:

Zingen

Lofzang van Zacharias : 1 en 4

Ps. 89: 8

Ps. 14 : 2, 3 en 7

Ps. 116 : 1, 2, 3, 4 en 5

Ps. 118 : 7


Lezen
 
 
1 Korinthe 1: 10-31

 
HC zondag 6
 
 
 
 

Vragen Preekbespreking zondag 11 november 2018 – Het Anker

16-plus – naar aanleiding van HC zondag 6

 

1. Misschien wil je eerst met elkaar delen wat je in de preek getroffen heeft? Wat was nieuw voor je? En wellicht waren er ook dingen die je moeilijk vond?

2. De monnik Anselmus van Canterbury (11e eeuw) schreef een boekje: Cur Deus Homo? Deze Latijnse titel betekent: Waarom werd God mens? Welk antwoord zou jij op deze vraag geven?

3. In antwoord 16 van de HC gaat het erover dat de Heere Jezus echt Mens moest zijn om ons te kunnen verlossen. Kun je elkaar daar de troost van benoemen?

4. Zou je in eigen woorden antwoord 17 kunnen samenvatten? Helpt het voorbeeld in de preek over het brandoffer (Ex. 27:1-8) daarbij?

5. Wat zijn je eigen vragen over de preek?