Oude kerk, ochtenddienst van 14 Oktober 2018

Datum:
Zondag, 14 Oktober 2018 - 10:00
Locatie:
Oude kerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 14 oktober, Oude Kerk, Katwijk

Voorganger : ds. G. Lugthart

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 92 : 1 en 2

Wet des Heeren

Zingen: Gez. A : 9

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1 : 26 – 2 : 3; Hebr. 4 : 1 – 13; Openbaring 14 : 6 - 13

Collecten

Zingen: Psalm 95 : 2, 5 en 7

Verkondiging n.a.v. Genesis 2 : 3: ‘Tijd om te stoppen’ 

Zingen: Psalm 73 : 13 en 14

Dankzegging en voorbede

Zingen: Psalm 138 : 1 en 4

Zegen