Nieuwe kerk, ochtenddienst van 14 Oktober 2018

Datum:
Zondag, 14 Oktober 2018 - 10:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. D.M. Heikoop
Wijk:

Voorbereiding

Orgelspel

Intochtslied: Psalm 24: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 92: 1, 2, 3

Lezing van de geboden

Zingen: Gezang 165: 2, 4

Dienst v/h Woord

Gebed

Schriftlezing:

  • 1 Koningen 18:21-40

Collecten

Zingen: Psalm 115: 2, 4

Prediking vanuit 1 Koningen 18:21

Zingen: Gezang 229: 3, 4

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 27:7

Zegen