Ichthuskerk, ochtenddienst van 14 Oktober 2018

Datum:
Zondag, 14 Oktober 2018 - 10:00
Locatie:
Ichthuskerk
Voorganger:
dr. P. Veerman
Wijk:

LITURGIE

Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1 en 14
Tien geboden
Zingen Psalm 119:3
Gebed
Schriftlezing: Galaten 5:13-26; 1 Korinthe 9: 24-27
Zingen: Psalm 143:2 en 10
Preek
Zingen: Psalm 25:2 en 6
Dankgebed
Zingen: gebed des Heeren 3, 7 en 8
Zegen